В Ашомер Ацаир вярваме, че когато помагаме на другите, развиваме и себе си, и света.

Проекти

„Българопедия“

Проектът „Българопедия“  цели да създаде иновативен игрови метод за гражданско и финансово образование на бежанците, помагайки в отстояването на човешките им права, както и да помогне за обогатяването на социалните услуги в Столична община, предоставяйки нов подход за интегриране на уязвимите групи, който да е достъпен и след края на проекта.

"ДНИТЕ НИ ЗАЕДНО"

„Дните ни ЗАЕДНО“ – проект за единство и разнообразие! Проектът направи стъпка към по-добро бъдеще, обединявайки участниците в разнообразието на културите им.

Участниците се обучаваха в традиционни танци, откриваха богатството на обичаите и традициите в различните етнически групи, играха техните игри и обличаха традиционни костюми и облекла. Чрез неформални дискусии и разговори те обогатиха речта си с нови думи и фрази от различни езици. 

Благодарности се изказват на всички, които бяха част от този невероятен проект. Заедно те изкорениха предразсъдъците, които често произлизат от страх към непознатото.

Посланици на толерантността

Проектът „Посланици на толерантността“​ цели започване на обществена дискусия на тема толерантност и изкореняване на всички форми на дискриминация, която е в пряка връзка с целите на Европейската стратегия за младежта 2019-2027 г., а именно цел 3 – Приобщаващи общества, с конкретни Стратегически цели:

Да се осигурят повече пространства, възможности, ресурси и програми за насърчаване на диалога и социалното сближаване и за борба с дискриминацията и сегрегацията.

„Младежи в действие“

Проектът „Младежи в действие“ има за цел да насърчи младежите да са по-ангажирани и дейни спрямо демократичния процес и гражданското общество. Планирали сме следните активности: „граждански дни“, разработване от участниците на социално значим проект и създаване на общност от млади хора от различни етноси, които искат да развиват гражданското общество в България и да промотират толерантност, доброволчество, солидарност и взаимопомощ.

„Светът през игра“

„Светът през игра“ е проект, който използва новаторски подход за социалното включване и подобряване качеството на живот на младежи с увреден слух. Това е онлайн игра, която те поставя в най-различни ситуации след завършване на училище, за да може да разбереш повече за гражданските си права, задължения и възможности, както и дава практични съвети. Проектът е финансиран от Столична програма „Социални иновации“. Разбери повече тук.

Споделени празници

Ние от Ашомер Ацаир България винаги се стараем да не забравяме и възрастните хора от общността. Особено по празниците, които се опитваме да направим по-светли, приятни и забавни за тях. За всеки празник им приготвяме специална книжка, която е пълна с истории, игри, рецепти и занимавки, с които да празнуват пълноценно.

„Купи и дари“

Проектът се състои в набиране и даряване на хранителни и санитарно-хигиенни материали от първа необходимост за две социални институции на територията на София – Социалната кухня в Дружба и Фондация „За нашите деца“. Ашомер Ацаир с удоволствие се включва в прекрасната инициатива на Ротаракт клуб „София-Тангра“ и Интеракт клуб „София-Тангра“, в която през 2020 се дариха десетки кашони.

Лидерска програма в Израел

Или както го наричаме „шнат“ е 6-12-месечна програма в Израел, която се фокусира върху изграждането на лидерски качества и укрепването на разбирането и връзката с идеологията на Ашомер Ацаир. Това става чрез интерактивни преживявания, практическо обучение и доброволчество. Освен всичко друго се създават приятелски връзки за цял живот с ашомерци от целия свят!

Имаш идеи за още проекти?