Елате на обучителна практика в Ашомер Ацаир!

Ако мечтаеш за работа с кауза и (с)мисъл, вълнуваш се от темите на гражданското общество, любопитно ти е как работят неправителствените организации или изобщо – търсиш нови предизвикателства – включи се в обучителните ни практики!

Защо Ашомер Ацаир?

Ашомер Ацаир е младежка неправителствена организация, чиято цел е да работи за едно благоденстващо и справедливо общество, канализирайки енергията на младежи от 26 държави на 6 континента и спомагайки им да се изградят като лидерите на утрешния ден!

Какво ще получите?

Възможност за вас да:

 • Развиете своите умения за работа в неправителствения сектор
 • Подкрепите дейността на младежко НПО
 • Сте добровобец в НПО
 • Комуникирате с много млади хора, на които да помогнете в тяхното личностно развитие.

Какво ще правите?

Дейностите могат да включват:

 • провеждане на комуникация и кампании;
 • организиране и осъществяване на социални услуги и дейности;
 • социално-предприемачески инициативи;
 • координиране на проекти;
 • координиране на общности.

Примерни позиции:

 • Сътрудник/Координатор проекти или инициативи;
 • Сътрудник Комуникации /Връзки с обществеността;
 • Администратор/ Офис мениджър;
 • Сътрудник Застъпничество;
 • Обучител/ Сътрудник Организиране на обучения.

Кой може да участва?

За участие се приемат кандидати, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор и попадат в една от следните групи:

1) Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които не учат и не работят;

2) Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които са студенти и на които им предстои да

завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки;

3) Младежи от 18- до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си

образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не

работят по специалността си.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления:

Филология, История и археология, Философия, Религия и теология , Социология, антропология и науки за културата, Психология, Политически науки, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Администрация и управление, Икономика, Туризъм

Как да участвам?

При кандидатстване от кандидатите се изисква да изпратите мотивационно писмо, в което аргументирате защо искате да развиете своите умения за работа в гражданския сектор на имейл: sofia@hashomerhatzair-eu.com.

Нужно е да:

 • представите диплома за основно или средно образование;
 • представят служебна бележка или копие от първата страница на студентската курс със специалност в сферата на хуманитарните или социални науки
 • представят копие от дипломата за висше образование книжка и съответната страница със заверени семестри;

Кога и как се случва?

 • До 31 март 2021 г. имате време да кандидатствате и запишете на имейл sofia@hashomerhatzair-eu.com
  (Приемаме 1 или 2-ма кандидат-практиканти)

 • До 10 април ние одобряваме кандидатуритe, след което съгласуваме индивидуален план и график за провеждане на обучителната практика, сключване на споразумение с практиканта (Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки практикант е 80 часа).

Ако имате въпроси, може да ни пишете на имейл sofia@hashomerhatzair-eu.com или да ни се обадите на телефон: +359888 71 77 87

Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Сподели