Младежи в действие

100 младежи, 20 социално значими проекта, 1 реализиран проект на стойност 1000 лв.

Какво представлява проекта и какво цели?

Проектът „Младежи в действие“ има за цел да насърчи младежите между 15-18 години от български, еврейски и ромски произход да са по-ангажирани и дейни спрямо демократичния процес и гражданското общество. Планирали сме следните активности:

  1. „Граждански дни“.
  2. Разработване от участниците на социално значими проекти на стойност 1000 лв.
  3. Гласуване между участниците за топ 5 проекта и обществено публично гласуване за проекта победител, който да се реализира в рамките на следващата година.
  4. Създаване на общност от млади хора от различни етноси, които искат да развиват гражданското общество в България и да промотират толерантност, доброволчество, солидарност и взаимопомощ.

За какво са програмите на гражданските дни?

График

Граждански дни

7-11 март, 9:30-16:30

Завършени проектопредложения

31 март

Награждаване

9-13 май

Нашите партньори

134 СУ
„Димчо Дебелянов“

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия

18 СУ
„Уилям Гладстон“

Проектът е финансиран по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община.

Участниците споделят

Запиши се за проекта „Младежи в действие“

Имаш въпроси, на които искаш да ти отговорим?