Еврейски празници

Всеки народ има свои обичаи, съществували в древни времена. Евреите не са изключение. Еврейските традиции и обичаи са първата стъпка към разбирането и запознаването с тази интересна култура. Еврейските празници са спазвани в юдаизма от евреи по целия свят. В еврейския календар те са на една и съща дата, но по нашия григориански календар те се менят. В еврейския календар има много празници, но най-основните са Ханука, Ту БиШват, Пурим, Песах и Шавуот. Техните дати за следващите 4 години са:   

5782 (2021-2022)

Ханука – 28.11.2021 – 06.12.2021
Ту БиШват – 16.01.2022 – 17.01.2022
Пурим – 16.03.2022 – 17.03.2022
Песах –  15.04.2022 – 23.04.2022
Шавуот – 04.06.2022 – 06.06.2022

5783 (2022-2023)

Рош Ашана – 25.09.2022 – 27.09.2022 
Йом Кипур – 04.10.2022 – 05.10.2022
Сукот – 09.10.2022 – 11.10.2022
Ханука – 18.12.2022 – 26.12.2022 
Ту БиШват – 05.02.2023 – 06.02.2023 
Пурим – 06.03.2023 – 07.03.2023 
Песах – 05.04.2023 – 13.04.2023
Шавуот – 25.05.2023 – 27.05.2023 

5784 (2023-2024)

Рош Ашана – 15.09.2023 – 17.09.2023 
Йом Кипур – 24.09.2023 – 25.09.2023
Сукот – 29.09.2023 – 01.10.2023 
Ханука – 07.12.2023 – 15.12.2023
Ту БиШват – 24.01.2024 – 25-01-2024 
Пурим – 23.03.2024 – 24.03.2024 
Песах – 22.04.2024 – 30.04.2024
Шавуот – 11.06.2024 – 13.06.2024 

5785 (2024-2025)

Рош Ашана – 02.10.2024 – 04.10.2024 
Йом Кипур – 11.10.2024 – 12.10.2024 
Сукот –  16.10.2024 – 18.10.2024 
Ханука – 25.12.2024 – 02.01.2025 
Ту БиШват – 12.02.2025 – 13.02.2025
Пурим – 13.03.2025 – 14.03.2025
Песах – 12.04.2025 – 20.04.2025
Шавуот – 01.06.2025 – 03.06.2025 

Еврейските празници винаги се отбелязват с много старание и отдаденост. Всеки от тях носи различно послание. Отличителна черта на всички еврейски празници е, че те започват вечер след поставянето на първите три звезди. Отговорът на въпроса „Кой еврейски празник е най-важен?“ е труден, защото всички традиции се почитат от хората със същото уважение и любов. 

Сподели