В Ашомер Ацаир вярваме, че за да направиш промяна, първо трябва да имаш цели и идеали.

Нашата мисия

Младежката неправителствена организация Ашомер Ацаир има за цел да подкрепя младежите да развиват себе си и да правят добро, за да подкрепят местната общност, прилагайки ценностите на равенство, солидарност и социална справедливост. Сдружението възпитава чрез неформална педагогика и в духа на критическото образование, подкрепя различни инициативи и изгражда партньорства, за да даде възможност на младите да направят промяна.

Ашомер Ацаир

Нашата визия

Движението Ашомер Ацаир обучава младежи и изгражда общности от 1913 г., водено от следната максима: „Tikkun Olam, Tikkun Adam“ или „Промени човека, промени света“.

Трите ни пилара

Юдаизъм

Нашият морал произтича от чувството ни за отговорност и уважение към човечеството.

Социализъм

За нас централни ценности са социалното, икономическото и политическото равенство и справедливост.

Ционизъм

Ние вярваме, че всички народи заслужават право на самоопределение и Израел е израз на еврейското самоопределение.

Ашомер Ацаир

10-те дибри

  1. Ашомерецът е човек на истината и стои зад думите си.
  2. Ашомерецът е част от еврейския народ и е силно свързан с държавата Израел. Той/тя намира своите корени в културата й и е посланник на юдаизма.
  3. Ашомерецът намира значение в своята връзка с работата си и се бори да създаде свят, в който трудът е продуктивен израз на човешката креaтивност и свобода.
  4. Ашомерецът е политически активен и е водач по пътя към свобода, равенство, мир и солидарност.
  5. Ашомерецът е всеотдаен приятел, който работи в екип с останалите, стреми се към прогрес на обществото и разпространява ашомерските ценности.
  6. Ашомерецът активно развива и поддържа честни, смислени и свободни отношения с хора, както в квуцата, така и в цялата ашомерска общност. Той/тя поема отговорността да се грижи за своите приятели.
  7. Ашомерецът е загрижен за природата и я уважава. Той/тя я опознава, учи се как да живее в едно с нея и я предпазва, поддържайки практики за устойчиво развитие.
  8. Ашомерецът е смел, независим, мисли критично и поема инициатива.
  9. Ашомерецът развива своя характер и се стреми към физическа, ментална и духовна цялост.
  10. Ашомерецът е воден от собствения си разум и поема пълна отговорност за действията си. Той/тя дава личен пример.

Искаш ли да разбереш повече за нашата идеология?