Цевет Агшама

За всеки, който иска да продължи да прави промени и има желание да подпомогне за развитието на Ашомер Ацаир.

Защо да участвате?

Ако искате да сте активна част от развитието на Ашомера, да давате идеи и да знаете какво се случва, дори и вече да не се смятате за „младежи“, можете се включите в екип с точно тази цел! Присъствайте на периодични срещи, на които да се обсъждат настоящите дейности, организирайте събития и помагайте с взимането на решения, касаещи обичния ни кен!

Минали наши проекти

„Младежи в действие“

Проектът „Младежи в действие“ има за цел да насърчи младежите да са по-ангажирани и дейни спрямо демократичния процес и гражданското общество. Планирали сме следните активности: „граждански дни“, разработване от участниците на социално значим проект и създаване на общност от млади хора от различни етноси, които искат да развиват гражданското общество в България и да промотират толерантност, доброволчество, солидарност и взаимопомощ.

„Светът през игра“

„Светът през игра“ е проект, който използва новаторски подход за социалното включване и подобряване качеството на живот на младежи с увреден слух. Това е онлайн игра, която те поставя в най-различни ситуации след завършване на училище, за да може да разбереш повече за гражданските си права, задължения и възможности, както и дава практични съвети. Проектът е финансиран от Столична програма „Социални иновации“. Разбери повече тук.

Споделени празници

Ние от Ашомер Ацаир България винаги се стараем да не забравяме и възрастните хора от общността. Особено по празниците, които се опитваме да направим по-светли, приятни и забавни за тях. За всеки празник им приготвяме специална книжка, която е пълна с истории, игри, рецепти и занимавки, с които да празнуват пълноценно.

„Купи и дари“

Проектът се състои в набиране и даряване на хранителни и санитарно-хигиенни материали от първа необходимост за две социални институции на територията на София – Социалната кухня в Дружба и Фондация „За нашите деца“. Ашомер Ацаир с удоволствие се включва в прекрасната инициатива на Ротаракт клуб „София-Тангра“ и Интеракт клуб „София-Тангра“, в която през 2020 се дариха десетки кашони.

Лидерска програма в Израел

Или както го наричаме „шнат“ е 6-12-месечна програма в Израел, която се фокусира върху изграждането на лидерски качества и укрепването на разбирането и връзката с идеологията на Ашомер Ацаир. Това става чрез интерактивни преживявания, практическо обучение и доброволчество. Освен всичко друго се създават приятелски връзки за цял живот с ашомерци от целия свят!

Форма за присъединяване

Имаш идеи за още проекти?