Ашомер Ацаир България

Ние сме младежката неправителствена организация Ашомер Ацаир, в която вярваме, че в толерантна и креативна среда всеки може да разгърне потенциала си.

Какво развиваме в Ашомера?

Критично мислене

Работа в екип

Лидерски умения

Проактивност и активизъм

Какви са нашите дейности?

Кога се провеждат ежеседмичните ни програми?

5 клас

Пеули:
сряда от 14:00

събота от 13:30

Обща пеула: събота от 15:30

6-7 клас

Пеули:
събота от 13:30

Обща пеула: събота от 15:30

8 клас

Пеули:
петък от 14:15

Обща пеула: събота от 15:30

9-10 клас

Пеули:
събота от 13:30

Обща пеула: събота от 15:30

Кръжоци

Разговорен иврит: неделя 16:30

Помощ по иврит: сряда от 15:00 до 17:00

Ашомерците споделят

Къде още има Ашомер?

Световното движение Ашомер Ацаир е едновековна действаща организация в повече от 25 страни в Европа, Южна и Северна Америка, Австралия и Азия.  Движението в България е създадено преди повече от 30 години.

Звучи ти полезно, интересно и забавно?

Запиши се или задай своите въпроси!